Aquesta setmana ha entrat en vigència la nova Llei de Trànsit

0

un dels temes més comentats de la setmana pel que fa a la circulació. Doncs manipular el mòbil durant la conducció, no portar cordat el cinturó, avançar ciclistes sense respectar la separació lateral mínima o llençar a la via objectes o burilles que poden causar un accident o un incendi estarà, a partir d’ara, més penalitzat. Així ho marca la nova Llei de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, que ha entrat en vigor aquesta setmana.

La nova Llei té per objectiu actualitzar i millorar l’eficàcia del sistema del permís per punts i reforçar la seguretat viària a les carreteres. A grans trets, els principals canvis que ha portat a terme la DFT és que:

 • Si utilitzen el mòbil, subjectant-lo amb la mà, durant la conducció, augmenta la sostracció fins a 6 punts, dels quals abans eren 3. El preu de la sanció, però, es manté en 200 euros.
 • Pel que fa el cinturó, abans retiraven 3 punts i ara en seran 4, per no dur-lo cordat o portar-lo de forma inadequada, com també el sistema de retenció infantil, el casc i altres elements de protecció obligatoris. Els conductors de vehicles de mobilitat personal estaran obligats a utilitzar el casc en els termes que reglamentàriament es determini. La sanció es manté també en 200 euros.
 • En el cas dels ciclistes, augmenten de 4 a 6 punts a treure per a tots els conductors de vehicles en avançaments en què es disposi en perill ciclistes sense deixar la separació mínima obligatòria d’1,5 metres. La sanció es mantindrà en 200 euros. A més, en vies amb més d’un carril per sentit, serà obligatori canviar de carril per avançar ciclistes o ciclomotors.
 • Per llençar a la via publica objectes o burilles que poden provocar accidents o incendis també seran menys 6 punts, quan abans n’eren 4.
 • Se suprimeix la possibilitat que els turismes i motocicletes puguin superar en 20 km per hora els límits de velocitat a les carreteres convencionals quan avancin altres vehicles.
 • També s’introdueix una nova infracció greu, que serà sancionada amb 200 euros, per no respectar les restriccions de circulació derivades de l’aplicació dels protocols en episodis de contaminació i de les zones de baixes emissions.
 • Els conductors menors d’edat de qualsevol vehicle, com ciclomotors, motos fins a 125, bicicletes, vehicles de mobilitat personal, etc., no podran circular amb una taxa d’alcohol superior a 0.
 • Pel que fa a la recuperació de punts, s’ha unificat el període per recuperar el total del crèdit dels punts del carnet, tant per infraccions greus com per infraccions molt greus. Transcorreguts els dos anys sense haver estat sancionats en ferm en via administrativa per la comissió d’infraccions que comportin la pèrdua de punts, els titulars dels permisos o llicències afectats per la pèrdua parcial de punts, recuperaran la totalitat del crèdit inicial de 12 punts.
 • També a partir del 6 de juliol de 2022 serà imperatiu per als vehicles de transport de viatgers de les categories M2 (de més de 9 places o igual o superior de 5 tones) que disposin d’un lloc per la instal·lació dels alcoholímetres antiengegada.
 • Es podran recuperar 2 punts de carnet per la realització de cursos de conducció eficient i segura.
 • I per últim, pel que fa a copiar a l’examen, es considerarà infracció, amb 500 euros de sanció, fer servir dispositius d’intercomunicació no autoritzats en les proves per a l’obtenció o recuperació de permisos o llicències de conducció. A més, l’aspirant no podrà presentar-se novament a les proves en un termini de 6 mesos.