Santpedor tindrà una àrea bàsica de salut pròpia que permetrà centralitzar i millorar el servei d’atenció primària

0

El Ple ordinari d’abril de l’Ajuntament de Santpedor, reunit avui a la Capella de Sant Andreu, ha aprovat per unanimitat sol·licitar al Servei Català de la Salut el canvi d’adscripció de l’ABS Navarcles-Sant Fruitós-Santpedor a la nova Àrea Bàsica de Salut, amb la denominació ABS Santpedor. Es tracta d’una proposta de la regió sanitària de la Catalunya central del Servei Català de la Salut i que respon a criteris d’eficiència i eficàcia del servei sanitari, que permetrà centralitzar a Santpedor els serveis prestats per als habitants de Santpedor i Castellnou de Bages.

Altres temes del Ple d’abril

Santpedor ha aprovat per unanimitat sol·licitar la pròrroga de les 27 places públiques a la Residència municipal Can Jorba per a l’exercici 2023 mitjançant el conveni de col·laboració interadministratiu amb la Generalitat de Catalunya. La Residència va obtenir l’any passat 20 places públiques més, una demanda del Consistori des de feia molts anys i que es van sumar a les 7 que ja tenia des del 2017.

També en referència a la Residència Municipal Can Jorba, el Ple d’abril ha aprovat per unanimitat la personació de l’Ajuntament davant del Jutjat contenciós administratiu núm. 12 de Barcelona en qualitat de part demandada, després que l’empresa L’Onada, concessionària del servei, hagi interposat un recurs contra l’acord aprovat al Ple de febrer, que resolia el procediment a favor de l’Ajuntament i en el sentit que la concessionària haurà de respectar els contractes dels antics usuaris de la residència municipal en les mateixes condicions contractuals que tenien en el moment inicial.

En aquesta mateixa àrea, el Ple també ha aprovat per unanimitat incoar dos expedients informatius; un per determinar si l’empresa concessionària de la residència està complint els preus públics establerts, i un altre per determinar si s’estan prestant serveis no aprovats per l’ordenança municipal.

El Ple ordinari d’abril aprova definitivament la modificació de les bases específiques per a la concessió d’ajuts escolars municipals a alumnes amb necessitats socioeconòmiques. Després de l’aprovació inicial al Ple de febrer, el grup municipal de la CUP va formular al·legacions que han estat estimades parcialment. S’ha establert una nova escala en l’apartat de quantia i barem però s’han desestimat la resta d’al·legacions, que demanaven que els alumnes de centres concertats només poguessin accedir als ajuts si la seva opció preferent era un centre públic i que s’augmentés la puntuació per motius familiars, socials, d’habitatge i altres consideracions. L’aprovació definitiva ha comptat amb els vots a favor d’ERC, JxS, CUP i Progrés Municipal i l’abstenció de Santpedor En Comú Podem.

L’Ajuntament de Santpedor ha aprovat una modificació de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria per un suplement de crèdit de prop de 20.000€ per a la fase II de les obres de rehabilitació de Cal Clarassó, per imprevistos derivats de l’execució de l’obra de rehabilitació que no estaven contemplats en el pressupost inicial. La modificació ha comptat els vots a favor d’ERC, JxS, Progrés Municipal Santpedor En Comú Podem i l’abstenció de la CUP.

També en matèria d’Hisenda, el Ple ha donat compte al Ple de la liquidació del pressupost general de 2021, del resum anual de control intern elaborat per la Intervenció corresponent a l’exercici 2021 i de l’informe d’intervenció amb els acords adoptats contraris a les objeccions formulades durant l’any 2021, tal i com preveu la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Donat que la secretària actual del Jutjat de Pau i Registre Civil de Santpedor ha presentat la renúncia, el Ple de l’Ajuntament de Santpedor ha aprovat per unanimitat designar dues funcionàries municipals com a secretària titular i secretària substituta. 

El Ple desestima el recurs de reposició interposat per la licitadora Solid Building, així ho ha aprovat per unanimitat. L’empresa va presentar el recurs després que el Ple ordinari de febrer declarés deserta la licitació de les obres d’ampliació i reforma del Pavelló municipal Rafa Martínez i acordés imposar a Solid Building una penalitat corresponent al 3% del pressupost base per no haver aportat la documentació necessària per a l’adjudicació.

El Ple també ha aprovat per unanimitat declarar obra d’especial interès la rehabilitació d’una façana situada al barri antic.

 

Moció de suport al dret d’autodeterminació del poble sahrauí 

El Ple ordinari d’abril ha aprovat per unanimitat una moció de suport al dret d’autodeterminació del poble sahrauí, presentada pel grup municipal de la CUP.

La moció, a proposta de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí i de la Federació d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí, demana al govern de l’Estat espanyol que rectifiqui de forma immediata el seu posicionament favorable a un pla d’autonomia del Sàhara Occidental, que és contrari als drets del poble sahrauí. També insta al Parlament de Catalunya a què constitueixi l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara, ja que malgrat haver estat en funcionament les darreres legislatures, en aquesta continua sense activar-se.